המתאפק מדבר עבירה עושים לו נס

המתאפק מדבר עבירה עושים לו נס

שמירת העינים = פרנסה ועונג

אמונה שלא מפסידים שום הנאה משמירת עינים